Forside

 Velkommen til hjemmesiden for Lægerne Lillevang, Hansen og Traberg

På grund af risiko for smitte med Corona Virus modtager vi i praksis – foreløbig i april måned – kun patienter med akut behov for lægehjælp. Øvrige typer af konsultationer udsættes eller klares via e-konsultation eller telefon.

På grund af risiko for smitte med Corona Virus, må du IKKE møde op i praksis, men skal ringe til os.

Hvis du har symptomer, der kan skyldes Corona Virus, det vil sige, at hvis du har feber, hoste, vejrtrækningsbesvær, ondt i halsen, muskelømhed eller hovedpine skal du ringe til os, hvis du mener, du har brug for akut lægehjælp. Men ring kun til os, hvis sygdommen er så alvorlig, at du har brug for lægehjælp. Ellers bliv blot hjemme, til du er rask. 
Vi får rigtig mange telefonopkald, og der er lang ventetid i telefonen, så skriv gerne til os via selvbetjeningen, hvis overhovedet muligt. 

Pga Corona virus kan du ikke aktuelt bestille tid online via selvbetjeningen. 

Myndighederne har annonceret, at der om kort tid bliver indført tilbud om gratis vaccination mod pneumokoksygdom (lungebetændelse) til særlige risikogrupper: beboere på plejecentre, ældre med kroniske sygdomme samt andre særligt udsatte patienter. 
Ikrafttræden af det gratis vaccinationstilbud er endnu ikke fastsat, men forventes at ske i slutningen af april måned. Lige så snart, det er muligt, kan praksis være behjælpelig med denne vaccine. Hold øje med siden her, så skal vi meddele, så snart, det bliver muligt. 

Hvis du har generelle spørgsmål om Corona virus, kan du ringe til myndighedernes Corona-hotline på 70 20 02 33 eller læse på hjemmesiden coronasmitte.dk

Lægevagten skal du kun kontakte, hvis du er syg. Lægevagtstelefonen skal ikke overbelastes af spørgsmål fra raske eller kun let syge. Øvrige spørgsmål vedrørende Corona virus kan rettes til Region Sjællands Corona Hotline på 57 68 42 22.

 

Fra 1.1.2020 er den tidligere lægepraksis Lægerne Lillevang og Hansen lagt sammen med læge Søren Overgaards tidligere klinik, og læge Louise Traberg er indtrådt i praksis. Klinikken fortsætter foreløbig på adressen Algade 41, 2. sal, 4000 Roskilde. Fra september 2020 flytter vi til nye lokaler på Vinkelvej.

Tidsbestilling til konsultation og receptfornyelse kan ske elektronisk eller ved telefonisk henvendelse mellem kl. 9.00 og kl. 12.00.

Mellem kl. 8.00 og 9.00 er telefonen åben for aftaler om akutte konsultationer samme dag og for lægesamtaler.
Mellem kl 12.00 til 16.00 er telefonen kun åben for akutte henvendelser.

Kontakt meget gerne klinikken via internettet.

Er du ny patient, kontakt da klinikken før du benytter selvbetjeningsfunktionerne

Du kan spare meget tid, hvis du foretager tidsbestilling, receptfornyelser og får svar på foretagne undersøgelser eller andre kortere spørgsmål til læger og sygeplejersker ved at benytte e-kommunikation via online modulet på denne hjemmeside. Det er nemt og kan foregå på alle tider af døgnet. Tryk på “Selvbetjening” i panelet til venstre. Hvis du er ny patient, er du nødt til at kontakte klinikken, før du kan komme igang med at bruge den elektroniske patientadgang via hjemmesiden. Det er vigtigt, at alle familiemedlemmer tilmeldt praksis hver især oprettes til e-kommunikation.

Vores lægepraksis er en kompagniskabspraksis, hvilket betyder, at du som patient er tilmeldt både Gunver Lillevang, Thomas Hansen og Louise Traberg. Du kan naturligvis altid bestille tid hos en bestemt læge, men i akutte tilfælde vil der ofte kun være én læge til rådighed.

Vores adresse er:
Algade 41, 2. sal
4000 Roskilde
Tlf. 46 35 40 80
Fax 46 35 82 80