Børneundersøgelser

Alle børn i alderen 0 – 5 år tilbydes forebyggende helbredsundersøgelser. Fra 6 års-alderen foretages de forebyggende helbredsundersøgelser af skolelægen. Alle børn og unge tilbydes vaccination mod en række sygdomme.

Det er frivilligt, om man vil lade sit barn undersøge og vaccinere. Begge dele er gratis. Det er imidlertid meget vigtigt for barnets sundhed, at forældrene tager imod tilbuddet om forebyggende helbredsundersøgelser, og at vaccinationsprogrammet følges. I praksis kan vi informere om, hvorfor barnet bør vaccineres, og om der kan være bivirkninger hertil.  

Tidspunkter for undersøgelser og vaccinationer:

 Alder                        Undersøgelse  Vaccination
 5 uger  ja  
 3 måneder    Di-Te-Kig-Pol-Hib / Prev  (Difteri, Tetanus, Kighoste, Polio, Hæmophilus influenzae B, Pneumokok)*)
 5 måneder  ja  Di-Te-Kig-Pol-Hib / Prev  (Difteri, Tetanus, Kighoste, Polio, Hæmophilus influenzae B, Pneumokok)*)
 12 måneder  ja  Di-Te-Kig-Pol-Hib / Prev  (Difteri, Tetanus, Kighoste, Polio, Hæmophilus influenzae B, Pneumokok)*)
 15 måneder    MFR 1  (Mæslinge, Fåresyge, Røde hunde)
 2 år  ja  
 3 år  ja  
 4 år  ja  MFR 2  (Mæslinge, Fåresyge, Røde hunde) **)
 5 år  ja  Di-Te-Kig-Pol revaccination  (Difteri, Tetanus, Kighoste, Polio)
 12 år    HPV 1, HPV 2 og HPV 3  (Human Papilloma Virus) **) MFR 2  (Mæslinge, Fåresyge, Røde hunde) ***)
 op til 18 år    Rubella  (Røde hunde)

 *) Fra 1. oktober 2007 indførtes en ny vaccine mod Pneumokok-sygdom i børnevaccinationsprogrammet. Børn, der på denne dato var mellem 4 og 17 måneder vil få tilbudt et modificeret vaccinationsprogram. Læs mere herom på Statens Seruminstituts hjemmeside

**) Fra 1. januar 2009 tilbydes vaccine mod livmoderhalskræft til alle 12 årige piger, det vil sige piger født i 1996 og senere.

***) Fra 1. april 2008 er MFR 2 flyttet fra 12 års alderen til 4 års alderen. De børn, der ikke har fået denne vaccination ved 4 års alderen skal som hidtil have vaccinationen ved 12 års alderen.