Corona virus

På grund af risiko for smitte med Corona Virus modtager vi i praksis – foreløbig i april måned – kun patienter med akut behov for lægehjælp. Øvrige typer af konsultationer udsættes eller klares via e-konsultation eller telefon.

På grund af risiko for smitte med Corona Virus, må du IKKE møde op i praksis, men skal ringe til os.

Hvis du har symptomer, der kan skyldes Corona Virus, det vil sige, at hvis du har feber, hoste, vejrtrækningsbesvær, ondt i halsen, muskelømhed eller hovedpine skal du ringe til os, hvis du mener, du har brug for akut lægehjælp. Men ring kun til os, hvis sygdommen er så alvorlig, at du har brug for lægehjælp. Ellers bliv blot hjemme, til du er rask. 
Vi får rigtig mange telefonopkald, og der er lang ventetid i telefonen, så skriv gerne til os via selvbetjeningen, hvis overhovedet muligt. 

Pga Corona virus kan du ikke aktuelt bestille tid online via selvbetjeningen. 

Myndighederne har annonceret, at der om kort tid bliver indført tilbud om gratis vaccination mod pneumokoksygdom (lungebetændelse) til særlige risikogrupper: beboere på plejecentre, ældre med kroniske sygdomme samt andre særligt udsatte patienter. 
Ikrafttræden af det gratis vaccinationstilbud er endnu ikke fastsat, men forventes at ske i slutningen af april måned. Lige så snart, det er muligt, kan praksis være behjælpelig med denne vaccine. Hold øje med siden her, så skal vi meddele, så snart, det bliver muligt. 

Hvis du har generelle spørgsmål om Corona virus, kan du ringe til myndighedernes Corona-hotline på 70 20 02 33 eller læse på hjemmesiden coronasmitte.dk

Lægevagten skal du kun kontakte, hvis du er syg. Lægevagtstelefonen skal ikke overbelastes af spørgsmål fra raske eller kun let syge. Øvrige spørgsmål vedrørende Corona virus kan rettes til Region Sjællands Corona Hotline på 57 68 42 22.