Læger

Læge Gunver Lillevang, speciallæge i almen medicin 

Født 1969
Læge fra Københavns Universitet 1998
Speciallæge i almen medicin 2006
Speciallæge i samfundsmedicin 2008
Praktiserende læge siden 2011
Postgraduat klinisk lektor i almen medicin, Københavns Universitet
Bestyrelsesmedlem i Praktiserende Lægers Organisation

Medlem af Praktiserende Lægers Organiation, Lægeforeningen, Dansk Selskab for Almen Medicin og Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse

 

 

Læge Thomas Hansen, speciallæge i almen medicin

Født i 1972
Læge fra Københavns Universitet 2001
Speciallæge i almen medicin 2011
Praktiserende læge siden 2011
Medlem af Praktiserende Lægers Organisation, Lægeforeningen og Dansk Selskab for Almen Medicin

 

 

Lægevikar Louise Traberg, speciallæge i almen medicin 2019 – Louise bliver fra 1.1.20 kompagnon i klinikken

Lægevikar Preben Larsen, speciallæge i almen medicin, tidligere praktiserende læge