Læger

Læge Gunver Lillevang, speciallæge i almen medicin 

Født 1969
Læge fra Københavns Universitet 1998
Speciallæge i almen medicin 2006
Speciallæge i samfundsmedicin 2008
Praktiserende læge siden 2011
Postgraduat klinisk lektor i almen medicin, Københavns Universitet
Bestyrelsesmedlem i Praktiserende Lægers Organisation

Medlem af Praktiserende Lægers Organiation, Lægeforeningen, Dansk Selskab for Almen Medicin og Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse

 

download (1)Læge Thomas Hansen, speciallæge i almen medicin
Født i 1972

Læge fra Københavns Universitet 2001
Speciallæge i almen medicin 2011
Praktiserende læge siden 2011
Medlem af Praktiserende Lægers Organisation, Lægeforeningen og Dansk Selskab for Almen Medicin

 

downloadLæge Louise Traberg, speciallæge i almen medicin 

Født i 1976
Læge fra Københavns Universitet
Speciallæge i almen medicin 2019
Medlem af Praktiserende Lægers Organisation, Lægeforeningen og Dansk Selskab for Almen Medicin

 

 

 

 

Læge Preben Larsen, speciallæge i almen medicin, tidligere praktiserende læge